Alın ve Kaş Germe

ALIN – KAŞ GERME OPERASYONU BİLGİLENDİRME

Alın ve kaş germe alnın derin çizgilerini azaltma ve kaş düşüklüğünü iyileştirmeye yönelik bir cerrahi girişimdir. İnsanlar yaşlandıkça yüzün deri, adeleleri ve bağları gevşer, elastikiyetlerini kaybederler ve küçülebilirler. Alın ve kaş germe tek başına yapılabildiği gibi göz kapağı estetiği, burun estetiği ve liposuction vb.. gibi diğer estetik girişimler ile birlikte yapılabilir.

  • Kişilerin çoğunluğu görünümlerinin hissettikleri ile uyumlu olmadığını, enerjik hallerinin dışa yansımasını göremedikleri söylerler.

Alın ve kaş kaldırma (germe) işlemi                                                

Cerrahi yöntem ne olursa olsun, işlemin büyüklüğüne göre saç içinden yapılan küçük veya büyük kesiler ile operasyon yapılmaktadır.

Bu kesiler ile endoskopik ve açık yöntemler uygulanır. Girişim ile kaş şekil ve pozisyonunun estetik olarak daha iyi bir konuma getirilmesi sağlanır. Alın derisi ve altındaki mimik adelelerine yapılan işlemler ile derin çizgilerin düzeltilmesi amaçlanır. Bütün bunlar, sarkan ve gevşeyen dokuların kaldırılması, yumuşak dokuların sıkılaştırılması nedeni ile daha genç ve dinlenmiş bir görünümün sağlanmasına olanak verir. Ben endoskopik girişim yerine tam veya yarı açık girişimi tercih etmekteyim.

Anestezi: Bu ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi hastanın tam olarak uyutulması ve solunumunun nefes borusuna yerleştirilen bir tüple anestezi ekibince denetlenmesi anlamına gelmektedir. Solunum borusuna tüp yerleştirilmeden sedayon ile de bazı vakaları opere etmek mümkün olmaktadır. Herhangi bir sorun yaşanmaması için öncelikle bazı laboratuar testleri yapılmaktadır. Anestezi uzmanı ameliyattan önce sizi değerlendirmeye alacaktır. Ameliyathanede kalp atımlarınız ve kan oksijen seviyeniz ameliyat süresince devamlı olarak elektronik cihazlar yardımıyla takip edilmektedir. Alerji veya ilaç reaksiyonu nadiren de olsa görülmekte ve ölümcül olabilmektedir. Üstelik rutin testlerle duyarlı kişiler önceden saptanamazlar. Ancak bu istenmeyen durumlar hastane koşullarında oluştuklarında, başarıyla tedavi edilebilirler ve hastaya zarar verecek bir durum olma olasılığı son derece azdır.

Genel anestezi öncesi, hastanın midesi boş olacak şekilde, 6–8 saat hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Ameliyat sonrası da en az 4–6 saat ağızdan hiçbir şey verilmez. Bu süreler hastanın doktoru tarafından değiştirilebilir. Ameliyat 3 – 4 saat kadar sürmektedir. Ameliyat sonrası hasta, genellikle 1 saat kadar ayılma odasında izlendikten sonra odasına gönderilir. Ancak anesteziye bağlı olarak bulantı ve benzeri sorunlar olursa kalış süresi uzayabilir.

İşlem Sonrası: Aynı işlem uygulansa dahi iyileşme ve normale dönme süresi kişilere göre farklılık gösterir. İşlem sonrası yatak başının yükseltilerek soğuk uygulanması olası şişlikleri asgariye indirmek için önemlidir.

İşlemden sonraki birkaç gün süresince aspirin ve benzeri ilaçların kullanılmaması, özellikle sigara dumanından uzak durulmasını çok önemsiyoruz Birinci günün sonunda sargılar açılınca deride yer yer renk değişiklikleri ve geçici asimetrik görüntüler olabilir. Belirgin bir şişlik beklenmez ve olan şişlik genelde 48-72 saatte minimuma iner. Deri de rengin düzelmesi iki haftalık bir süreyi kapsar. Birinci haftayı takiben makyaj yapılabilir. Saçların yıkanması 24-48 saat içinde mümkün olmaktadır. Yüzde hissedilen dokunma hissinde azalma geçicidir ve bir iki ay içinde normale döner. Alınacak dikiş kullanılmış ise bunlar 7-10 gün içinde alınır. Ağır fiziksel aktiviteler için dört hafta kadar beklemek gerekir. Dikiş izlerinin normale dönmesi için 4-6 ay kadar bir bekleme süresi normal karşılanmalıdır.

Alın ve Kaş Germe Cerrahisinde Riskler:

Her cerrahi işlem bir miktar risk içerir. Yüz Germe operasyonunun risklerinin anlaşılması önemlidir. Kişinin cerrahi yolu seçmesi, risklerle, potansiyel kazancın karşılaştırılması temeline dayanır. Her ne kadar, hastaların çoğu, aşağıda bahsedeceğimiz komplikasyonları yaşamasalar da, bunların her birinin plastik cerrahınızla görüşülmesi; risklerin, potansiyel komplikasyonların ve yüz germe operasyonunun sonuçlarının tam olarak anlaşılması açısından önemlidir.

Kanama: Seyrek olmakla birlikte, operasyon sırasında ya da sonrasında kanama problemi ile karşılaşılabilinir. Operasyon sonrasında kanama olursa, acil drenaj(boşaltma) tedavisi gerekebilir. Kanama riskini artırmaları nedeni ile operasyonun on gün öncesinden, aspirin ve benzeri ilaçların kullanımı durdurulmalıdır. Tıbbi kontrol altında olmayan hipertansiyon da operasyon sırasında ya da sonrasında kanamaya neden olabilir. Cilt altına kanama, iyileşmeyi geciktirebilir ve kötü iz (skar) kalmasına neden olabilir.

Enfeksiyon: Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon genellikle beklenmez. Nadiren de olsa, enfeksiyon gelişecek olursa, ek antibiotik tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Kötü iz (skar) kalması: Her ne kadar cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara iyileşmesi beklenirse de, ciltte ve daha derin dokularda anormal skar oluşabilir. Bu skarlar, çevre deriden farklı renkte olup, hoş görünmeyebilirler.  Ek tedavi gerekebilir.

Daha derin yapılarda hasar: Ameliyat sonrasında damarlar ve sinirler gibi daha derin dokular da hasar görebilir. Bu hasarlar geçici ya da kalıcı olabilir.

Asimetri: Normal insan yüzü asimetriktir. Alın ve kaş germe operasyonunun sonucunda, iki taraf arasında görünümde ufak farklılıklar olabilir.

Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk taşır. Her tip cerrahi anestezi veya sedasyonun komplikasyon, hasar ve hatta ölüm riski vardır

Kronik ağrı: Alın ve kaş germe operasyonu sonrasında kronik ağrı çok nadir bir komplikasyondur.

Deri düzensizlikleri / Deri kanseri: Yüz germe gevşek cildi ve yüzün derin yapılarını gerginleştirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Deride düzensizlikler ve deri kanseri yüz germe operasyonundan bağımsız olarak gelişebilir.

Tatmin etmeyen sonuçlar: Yüz germe operasyonunun iyi sonuç vermeme ihtimali vardır. Bu, kabul edilemeyecek görünür deformiteler, yüz siniri yaralanmasına bağlı fonksiyon kaybı, yara bozulması (çatlama, yarılma) ve duyu kaybı gibi riskleri taşır. Operasyonun sonucu sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Nadiren, sonuçların daha iyi olması için ek ameliyat gerekebilir.

Alerjik reaksiyonlar: Seyrek olarak kullanılan flastere, dikiş materyallerine veya topikal preparatlara karşı  bölgesel olarak alerji geliştiği rapor edilmiş vakalar vardır. Daha ciddi olan sistemik yani tüm vücudu etkisi altına alan reaksiyonlar ameliyat sırasında ya da sonrasında kullanılan ilaçlarla gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

Saç Kaybı: Ameliyat sırasında derinin yukarı çekildiği bölgede saç kaybı olabilir. Bunun olup olmayacağı önceden bilinemez. Bu kayıp geçici veya kalıcı olabilir. Kalıcı olması durumunda saç ekimi ile sorun çözülür.

İyileşmeni Gecikmesi: Yaranın ayrılması veya iyileşmenin gecikmesi mümkündür. Yüzün bazı bölgelerinde buna bağlı cilt kayıpları olabilir. Yakın takip, pansuman ve bazen ek bir cerrahi girişimle iyileşme sağlanabilir.

Tütün ve tütün mamülleri kullananlarda iyileşme geçikmesi, cilt kaybı ve yara iyileşmesinde skar problemleri daha çok görülmektedir.

Uzun Süreli Etkiler: Yaşlılık, güneşte kalma ve diğer bazı şartların sonucu olarak yüzün görüntüsünde değişikler olabilir. Yüz germe operasyonu yaşlanmayı durdurmaz, ya da yüzün gerginliğini sürekli olarak sağlamaz. Yüz germe operasyonunun sonuçlarını koruyabilmek için gelecekte yeni ameliyatlar ve tedaviler gerekebilir.

EK CERRAHİ GİRİŞİM GEREKSİNİMİ

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında alın ve yüz germe operasyonunun sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.