Estetik Burun Cerrahisi

ESTETİK BURUN (RİNOPLASTİ) AMELİYATI BİLGİLENDİRME

Burun deformitesi burnun hem içeride olan hem de dışarıdan görülebilen şekil bozukluklarını içerir. Görünümde olan şekil bozukluğunun yanı sıra fonksiyonel bozukluklar da olabilmektedir. Bunların cerrahi olarak düzeltilme işlemi rinoplasti olarak adlandırılır..  Rinoplasti plastik cerrahi operasyonları içinde en sık yapılanlardan birisidir. Hatta en popüler de denebilir. Genel olarak bu işlemin hava yolunu iyileştirmeye, yüze estetik bir denge getirmeye ya da görünüşü iyileştirmeye yönelik yapıldığı söylenebilir.

Estetik burun ameliyatı için aday kişiler genellikle aşağıda yazılı nedenler ile başvururlar:

  • Yüz yapısına göre burnun büyük olması
  • Yandan (profil) bakılınca burun sırtında gözüken çıkıntı
  • Önden bakılınca burnun geniş gözükmesi
  • Burun ucunun düşüklüğü
  • Burun ucunun kalın ve büyük oluşu
  • Burun deliklerinin büyük ve geniş olması
  • Burunun çarpık görünümü
  • Geçirilmiş travmaya bağlı burunda asimetri,

Dinlenme halinde ya da ekzersiz yaparken nefes almada zorlanma tarif edebilirler. Bu operasyonla burnunuzu küçültmek veya büyütmek mümkündür. Ucunu inceleştirmek veya kaldırmak, enini daraltmak, veya burun deliklerinin şekil ve büyüklüklerini değiştirmek de olasıdır. Aynı yaklaşım ile ara bölmenin yani septumun eğriliklerinin giderilmesi ve hava yolunu engelleyen unsurların düzeltilmesi mümkün olmaktadır. Doğuştan olan herhangi bir şekil bozukluğu ya da fonksiyonel kusur da bu operasyon içinde ele alınabilmektedir.

Her hastanın birbirinden farklı sosyal ve anatomik özellikleri olduğu nedeni ile doktor ile yapılacak konsültasyon sırasında operasyona yönelik beklentilerin beraberce makül bir düzeyde anlaşılması ve mutabık kalınması gerekmektedir.

Operasyon yaşını estetik bir yaklaşım için en az 15 olarak kabul ediyoruz. Adolesan bir kişinin fizik olgunluğunun yanında kişisel olgunluğu da önemlidir. Onlardan operasyonu özgürce ve gerçekçi bir beklenti içinde değerlendirmeleri beklenir. Anne veya babalarının karar vermesi yeterli değildir.

KONSÜLTASYON

İlk konuşmamızda sizin genel sağlığınız değerlendirildikten sonra, size uygun olan cerrahi teknik ve anestezi konusunda bilgilendirme yapılacak. Burun içi ve dışı muayene edildikten sonra burnunuzun resmi bilgisayar ortamında incelenecek ve operasyon sonunda nasıl bir görüntü amaçlandığı değerlendirilecek. Hem hastanın hem de cerrahın operasyonu ve beklentileri nasıl algıladıkları konusunda bu bilgisayar çalışması çok önemli ve değerli olmaktadır. Bu konsültasyon sırasında şüpheye ve itiraza zemin olabilecek her konuda soruların sorulması, cevapların anlaşılması önemlidir. Operasyonun yapılacağı yer ve maliyeti konusunda da taraflar arasında gerekli açıklamalar ve anlaşmalar bu safhada ele alınacak.

OPERASYON

Buruna yönelik girişimler genellikle hastanede yatışı gerektirmez. Sağlıklı bir kişide yatış gerekmezken operasyon sırasında veya sonrasında yatmayı gerektirecek bir durum ortaya çıkabilir. Rinoplasti genellikle bir-iki saat kadar sürmektedir. Genel anestezi altında yapılabileceği gibi, sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi altında da yapılabilir. Herkese uygulanabilecek genel bir estetik burun ameliyat yöntemi yoktur. Kesi burun içinde veya açık rinoplasti ameliyatında olduğu gibi dışarıda olabilir. Genel olarak burun içine yapılan kesilerle deri ile altındaki kıkırdak ve kemik gibi dokular birbirinden ayrılır ve daha önceden hastaya özel hazırlanmış bir operasyon planı uygulanır. Kıkırdak ve kemiklere müdahele edilerek buruna şekil verilir. Burunun kemerini yapan kemik ve kıkırdak parçaları çıkarılır, burun kemikleri birbirine yaklaştırılır ve burun ucundaki kıkırdaklar inceltilerek ve yer değiştirilerek yeniden şekillendirilir. Operasyon sonunda geçici bir süre için alçı ateli uygulanır ve burun içine de gerekirse tampon konabilir. Bunların amacı yeni şeklin muhafazasını sağlamaktır.

 

 

OPERASYON SONRASII

Birkaç gün kadar yorgunluk, baş ağrısı ve yüzde şişme olabilir. Az miktarda ağrı kesici ve buz uygulaması ile konforunuz  artabilir. Bir iki gün içinde varsa tamponun da alınması ile evinizde normal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Birinci haftanın sonunda ateliniz alınacak ve daha hafif ve küçük bir pansuman yapılacak. Burnunuzdaki şişkinlik hissi ve ödemin çözülmesi bir ay kadar zaman alabilmektedir. Bundan sonra burnunuzun daha natürel bir görünüm kazanmaya başladığını göreceksiniz

NORMALE DÖNÜŞ

Genellikle bir iki gün içinde günlük aktivitelerinize ve 1-2 hafta içinde de işinize dönebilirsiniz. Burnunuz 2 – 3 hafta kadar darbelere karşı hassas olacaktır. Bu sürede darbelere karşı korunmak yerinde olur. Burundaki şislikler ilk ayda hızla inmekte ve altı aylık bir sürede normale dönmektedir. Birçok bay ve bayan için rinoplasti operasyonunun sonuçları tatmin edici olmaktadır

DİĞER TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Rinoplastinin alternatifi ameliyat olmamaktır. Burnun iç kısmında yer alan bazı rahatsızlıklar burunun dış kısmında cerrahiye gerek duyulmaksızın tedavi edilebilirler. Septoplasti gibi havayolu rahatsızlıklarını düzeltmeye yönelik girişimlerde de riskler ve komplikasyonlar mevcuttur

BURUN AMELİYATININ RİSKLERİ

Her cerrahi girişim bir takım riskler içerir. Sizin estetik burun cerrahisinin risklerini anlamanız önemlidir. Cerrahi girişimde uygulanacak kişisel seçimler risklerin ve kazanılacak yararın karşılaştırılması sonucu elde edilir. Hastaların birçoğunda komplikasyonlar ile karşılaşılmamasına rağmen, karşılaşılması olası bu sonuçları anladığınızdan emin olmak için doktorunuzla tartışmalısınız.

Kanama: Alışılmış bir durum olmamasına karşın cerrahi sırasında veya sonrasında görülmesi mümkündür. Ameliyat sonrası aşırı bir kanama olduğunda, kanamayı durdurmak ve biriken kanı (hematom) almak için acil tedavi gerekebilir. Kanama riskini arttırabileceğinden aspirin ve benzeri ilaçları ameliyat öncesi 10 gün süre ile kullanmayınız.

Enfeksiyon: Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon genellikle beklenmez, nadiren de olsa enfeksiyon gelişecek olursa ek antibiyotik tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Nedbe (iz): Her ne kadar cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara iyileşmesi beklense de deride ve daha derin dokularda anormal iz (skar) oluşabilir. Bu iz çevre deriden farklı renkte olup hoş görünmeyebilir. Dikişlerin görünür izler bırakma ihtimali vardır. Ek tedavi gerekebilir.

Tatmin edici olmayan sonuçlar: Estetik burun ameliyat sonrasında tatmin olmama olasılığı vardır. Cerrahi tedavi, tatmin edici olmayan görünüm veya dokunuşla hissedilebilen şekil bozukluklarına, işlev kaybına veya burun yapılarında yer değişime neden olabilir.

Uyuşukluk: Estetik burun ameliyatlarından sonra, burun derisinin altındaki iskeletten ayrılmasına bağlı olarak sinir liflerinde meydana gelebilecek zedelenmeler nedeniyle burun derisinde kalıcı uyuşukluk gelişimi olasıdır, ancak bu durum her zaman gelişmez.

Asimetri: Normal yüz asimetriktir. Estetik burun ameliyatları sonrasında iki taraf arasında farklılık olabilir.

Kronik ağrı: Estetik burun ameliyatlarından sonra kronik ağrı çok nadir bir komplikasyondur.

Deri hastalıkları ve deri kanserleri: Rinoplasti burnun iç ve dış yapılarının tekrar şekillendirilmesini sağlayan cerrahi bir girişimdir. Deri rahatsızlıkları ve deri kanserleri bu ameliyattan bağımsız olarak oluşurlar.

Allerjik reaksiyonlar: Kullanılan bantlara, dikiş malzemelerine ve topikal preparatlara lokal alerji geliştiği bildirilmiş vakalar çok seyrek olarak vardır. Daha ciddi olan sistemik reaksiyonlar ameliyat sırasında veya sonra kullanılan ilaçlarla değişebilir. Allerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

Geç iyileşme: Kırıkların ayrılması veya iyileşmenin gecikmesi mümkündür. Burundaki bazı alanlar anormal veya yavaş iyileşebilir. Ciltteki bazı bölgeler kaybedilebilir. İyileşmeyen dokuyu temizlemek için sık pansuman uygulanması veya cerrahi girişim gerekebilir.

Uzun dönemdeki etkiler: Burun görünümünde sonradan olan değişimler, burun cerrahisi ile ilgili olmayan yaşlanma, güneş etkisi ya da diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Gelecekte cerrahi veya diğer tedaviler gerekli olabilir.

Burun septum perforasyonu: Cerrrahi, burun septumunda delik oluşumuna neden olabilir. Bu durum nadirdir. Bununla birlikte, eğer oluşursa burun septumundaki deliği kapamak için ek bir cerrahi tedavi gerekebilir. Bazı vakalarda bu komplikasyonu düzeltmek mümkün olmayabilir.

Burun Havayolu Değişiklikleri: Burun yaralanmaları sonucunda havanın burundan normal geçişini etkileyebilen değişiklikler oluşabilir. Bu problemleri düzeltmek için ek cerrahi gerekebilir.

Anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk içermektedir. Sedasyon ya da cerrahi anestezinin tüm çeşitlerinde komplikasyonlar, yaralanma ve hatta ölüm olasıdır.

Operasyon sonrasında çevrenizden size olumlu ya da olumsuz reaksiyonlar gelebilir. Kritik yapanlar olacaktır. Hatta siz de yeni halinize alışmakta zorluk çekebilirsiniz. Bu hallerde sizi operasyona iten nedenleri hatırlamanız ve bilinçli olarak bunu istediğinizi bilmeniz bu zor dönemde en iyi çözüm olacaktır. Eğer beklentileriniz gerçekleşmiş ise sabırla iyileşmeyi beklemelisiniz.

EK CERRAHİ GİRİŞİM GEREKSİNİMİ

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında rinoplasti operasyonunun sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.

 

Genel Bilgilendirme

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.