Karın Germe

 GERME OPERASYONU (ABDOMİNOPLASTi) BİLGİLENDİRME

Karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ fazlalığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın kaslarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir. Karın germe ameliyatı bir şişmanlık tedavisi değildir. Şişman kişiler bu cerrahi girişimden önce verebilecekleri miktarda kilo vermelidirler. Karın germe ameliyatı için plastik cerrahlar tarafından kullanılan pek çok teknik vardır. Karın germe ameliyatı, diğer vücut hatlarına yönelik düzeltme ameliyatları ile birlikte yapılabilir.

Bu işlem ile karın bölgesinde ciddi oranda bir beden küçülmesi sağlanabilir. Hamilelik, sık kilo değişiklikleri, ciltte ve cilt altı dokuları ile karın kaslarında esnemelere ve sarkmalara yol açabilmektedir.  Sağlıklı beslenme ve eksersiz ile bedeni korumak mümkün olabilir ancak sarkık ve doku fazlalıkları cerrahi işlemle düzeltilebilir.

Cerrahi işlem için kimler uygundur?

Düzgün beslenme ve eksersiz ile giderilemeyen gevşek deri ve yağlanmaya yönelik bu işlemle aşağıdaki durumlar giderilebilir.

1) Fazla,gevşek,sarkmış karın derisi,

2) Vücudun diğer kesimleri ile uyum içinde olmayan büyüklüğe ulaşmış karın bölgesi,

3) Hamilelik ile gevşemiş karın kasları

4) Göbek altında toplanmış yağ fazlalıkları.

Yakın bir gelecekte hamilelik düşünenler ya da kilo vermek isteyenler bu işlemi geciktirmek isteyebilirler. Çünkü bu durumlar karında yeniden bozulmalara yol açabilir. 

Ameliyat öncesi:

Bu dönemde cerrahınız size uyulması gereken bazı noktaları hatırlatacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2 hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine bu dönemde ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon ameliyatın ertelenmesine sebep olabilir.

Cerrahi kesiler

Genelde karının alt bölgesinde, genital bölge üstünde enine ya da hafif U şeklinde bir kesi yapılır. Kesinin küçük bir iç çamaşırın içinde kalacak şekilde olmasına dikkat edilir.  Ancak işlemin büyüklüğü buna her zaman imkan vermeyebilir. Bazı kişilerde göbek çevresine de kesi yapmak gerekebilir. İşlem sonunda göbeğin doğal yerinde bir değişiklik olmaz.

Karın kaslarının sıkılaştırması işlemi değişik dikiş teknikleri ile gerçekleşir.

Fazla deri çıkarıldıktan sonra karın alt bölgesindeki kesi kapatılır. İhtiyaç halinde sızan sıvıları kontrol etmek için dren konabilir.

Buraya kadar, genel hatları ile anlatılan abdominoplasti işleminin, kişinin ihtiyaçlarına göre değişen tipleri mevcuttur. Bu işlemler bel yanlarını , bacak içlerini ve kalça bölgelerini de  ilgilendiren operasyonlarla birlikte planlanıp yapılabilmektedir.

Esas olarak bilinen iki çeşit abdominoplasti vardır. Tüm karın bölgesini içeren ve sadece göbek altı bölgesini içeren abdominoplasti. İkincisine mini abdominoplasti de denir. Her iki işlem liposakşın ile beraber yapılabilir ve lipoabdominoplasti olarak adlandırılır. Kişide çıkarılacak dokuların miktarı ne kadar çoksa kesiler ve yapılacak işlem de o kadar büyük olmaktadır.

Alternetif işlemler

Her cerrahi operasyonun tam karşılığı olan bir alternatif sağlamak mümkün değildir. Özellikle cerrahi girişim içermeyen bir alternatif işlemin, abdominoplastinin yerine geçmesi düşünülemez. Ancak az işlem isteyen, cerrahi kesiler istemeyen aynı zamanda cilt elastikiyetinin iyi olduğu durumlarda sadece liposakşın ile bir parça düzelme beklenebilir. Unutulmamalıdır ki problem ne kadar büyük ve beklenti ne kadar büyükse  cerrahi işlemde o ölçüde büyük olacaktır. Büyük beklentileri olan, sonuçların uzun süreli olmasını isteyen kişilerin özellikle işlemden önce ideal kilolarına inip bu duırumu daimi kılacak yemek ve eksersiz alışkanlıklarını kazanmaları lazımdır.

Ameliyat sonrası:

İlk birkaç gün karın bölgesinde şişlik ve ağrı olabilir. Fakat bu ağrı ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Drenler ortalama 1–3 gün, deri üzerindeki eğer varsa, erimeyen dikişler 1–3 hafta sonra alınır. Ortalama 1–3 gün hastanede kalmanız gereklidir. Kendinizi eskisi gibi hissetmeniz birkaç ay alabilir. Günlük yaşantınıza 1-2 hafta içinde, işinize 2–4 hafta sonra dönebilirsiniz. Yara izi ilk 3–6 ay kötüye gidermiş gibi görülebilir ama bu normaldir, izlerin düzleşmesi ve solması 9 ay ila 1 yıl alabilir.

Karın germe ameliyatının riskleri:

Her cerrahi işlemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin karın germe ameliyatı ile ilgili olanları anlamanızdır. Kişinin cerrahi işlemi kabul etmesinde işlemin risk ve faydalarının karşılaştırılması esastır. Pek çok kadın ya da erkek aşağıdaki komplikasyonlar ile karşılaşmasa bile; siz plastik cerrahınızla riskleri, potansiyel komplikasyonları ve sonuçlarını, anladığınıza emin olana kadar tartışın.

Kanama: Sık rastlanmasa da operasyon sırasında ya da sonrasında karşılaşılması olasılığı vardır. İşlem sonrası kanama olduğunda, biriken kanın acilen alınmasıı ve kan verilmesi gerekebilir. İşlemden on gün öncesinden başlayarak aspirin ya da benzeri ilaçları almayınız,  Çünkü kanama riskini artırabilir.

Enfeksiyon: Bu tip cerrahi girişim sonrası enfeksiyon olağan değildir. Ameliyatı takiben enfeksiyon gelişirse antibiyotikleri içeren tedavi ya da ek cerrahi girişim gerekebilir.

Cilt duyusunda değişiklik: Karın germe sonrası alt karın bölgesinde azalmış (ya da kaybolmuş) cilt duyusu tam olarak geri dönmeyebilir.

Vücut hatlarında düzensizlikler: Karın germe sonrası vücut hatlarında düzensizlikler gelişebilir. Ek olarak gözle görünür ya da elle hissedilebilen cilt katlantıları oluşabilir.

Ciltte Bırakacağı İz: Aşırı nedbeleşme olağan değildir. Nadir vakalarda anormal izler oluşabilir. İzler çirkin ve çevre deriden farklı renkte olabilir. Anormal gelişen nedbeleşme için cerrahiyi de içeren ek tedavi gerekebilir.

Anestezi: Hem lokal hem genel anestezi risk taşır. Tüm cerrahi anestezi ve sedasyon işlemlerinde en basitten, çok nadir olmakla birlikte ölüme kadar varan komplikasyonların görülme olasılığı vardır.

Asimetri: Simetrik vücut görüntüsü karın germe sonrası sağlanamayabilir. Deri gerginliği, yağ birikimleri, vücut çıkıntıları gibi faktörler nedeni ile vücutta bir asimetri daha önceden de var olabilir.

 Gecikmiş İyileşme: Yarada açılma ya da geç iyileşme olasıdır. Karının belli bölgeleri normal iyileşmeyebilir ve iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bir kısım cilt alanları ölebilir. Bu da sık pansuman ve ek cerrahi girişim gerektirebilir. Sigara içenlerde cilt kaybı ve yara iyileşmesinde komplikasyonlara daha sık rastlanır.

Allerjik Reaksiyonlar: Nadir vakalarda kullanılan bantlara, dikiş malzemesine ya da sürülen kremlere karşı alerji  bildirilmiştir. Daha ciddi sistemik reaksiyonlar cerrahi işlem sırasında kullanılan ya da sonrasında reçete edilen ilaçlarla gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

Akciğer Komplikasyonları: Akciğer komplikasyonları hem kan pıhtısına (pulmoner emboli) hem de genel anestezi sonrası akciğerlerin sönmesine bağlı olarak gelişebilir. Her iki komplikasyon için de tedavi hastaneye yatırılmayı ve ek tedavileri gerektirebilir. Akciğer embolisi bazı durumlarda hayat tehdit edici ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Seroma: Karın duvarı ve cilt arasında sıvı birikimi nadiren gelişebilir. Geliştiğinde ise drenajı için ek tedavi gerekebilir.

Göbek Deliği: Göbek deliğinin kötü pozisyonda olması, nedbeleşmesi, kabul edilemez bir görüntüde olması, ya da kaybı gelişebilir.

Uzun Dönem Etkiler: Yaşlanmaya, gebeliğe ve kilo alıp vermeye bağlı olarak ameliyat bölgesi dışında vücut konturu değişiklikleri gelişebilir.

Ağrı: Karın germe sonrası nedbe doku içinde kalmış sinir uçları nedeni ile nadiren kronik ağrı gelişebilir.

Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili olarak nadiren hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz..

Ek cerrahi gereklilik:

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında abdominoplasti operasyonunun sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Abdominoplasti işleminin, uzun dönemde sonucunu etkileyebilecek çeşitli durumlar vardır. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.

 

Genel Bilgilendirme

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.