Liposuction

LIPOSUCTION (VAKUMLA YAĞ EMME) AMELİYATI BİLGİLENDİRME

Deri altı yağ dokusu, vücutta yüzeyel ve derin tabakalar olmak üzere iki tabakada toplanmıştır. Yüzeyel tabaka, birbirinden bölmelerle ayrılmış küçük yoğun paketlerinden oluşmuştur. Derin yağ tabakası ise daha gevşek bantlarla birbirinden ayrılmış daha az yoğunlukla olan bir tabakadır.

Erkek ve kadınlarda yağ dağılımı farklılık göstermektedir. Kadınlarda daha çok uyluk üst dış ve iç kısımlarında, kalça ve gövdede; erkeklerde ise genellikle gövdede ve karın bölgesinde yağ toplanır. Ancak cinsiyet dışında, ırksal ve yaşa bağlı olarak da yağ birikim bölgeleri değişkenlik gösterebilir. Yaşlandıkça deri altındaki yağ oranı azalırken karın içi yağ depolanması artış gösterir.

LIPOSUCTION NEDİR?

Liposuction “lipos=yağ” ve “suction =emmek” sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur ve “vakumla yağ emmek” anlamına gelmektedir. Vakumlu bir pompaya bağlı özel tasarlanmış kanüller aracılığıyla vücudun çeşitli bölgelerinden yağ emme tekniğidir.

“Liposhaping, lipoplasty, liposculpture, suction assisted body contouring, suction lipectomy, liposhifting” gibi çeşitli adlarla anılan tekniklerin temelinde liposuction ve alınan yağın gerekli yerlere yeniden enjekte etme yatar. Aslında, tüm yapılan işlemlerde amaç, vücudun çizgilerini değiştirmektir. Hemen tüm bu işlemler temelde liposuction tekniğine dayanır ve biraz da reklam ve farklı bir şeyler yapılıyor gibi göstermek amacıyla farklı isimler kullanılmaktadır.

LIPOSUCTION NERELERE UYGULANIR?

Temel olarak vücudun hemen her bölgesine uygulanabilen liposuction, bayanlarda en sık karın, kalça ve uyluklar ve diz bölgelerine; erkeklerde ise en sık bel ve karın bölgeleri ile meme bölgelerine uygulanmaktadır. Ayrıca kol, ayak bilekleri, boyun ve ense, yüz, liposuction uygulanan alanlardır.

LIPOSUCTION KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Liposuction halk arasında bilinenin aksine, esas amacı kilo vermek olan kişiler için ideal bir teknik değildir. Ancak buna rağmen diyet ve egzersiz yöntemlerine yardımcı olmak üzere zaman zaman kilo vermek isteyen hastalarda da uygulanabilmektedir.

Liposuction temel olarak ideal kiloda veya ideal kiloya yakın kişilerde, egzersizle ve diğer yöntemlerle verilmesi pek mümkün olmayan bölgelerdeki estetik olmayan yağ kitlelerinin uzaklaştırılması için kullanılmaktadır.

Temel olarak her yaşta uygulanabilse de yağ dokusunun uzaklaştırılması sonucu altı boşalmış olan derinin eski gerginliğini elde edebilmesi için yeterince elastik olması gereklidir. Aksi takdirde cilt sarkmaları olabilir ve bu sarkan derinin ek yöntemlerle alınması gerekebilir.

Liposuction yaptıracak olan kişinin öncelikle genel sağlık durumunun iyi olması gereklidir. Liposuctionda temel olarak genel anestezi kullanılsa da küçük alanlar için lokal anestezi kullanılabilir.

LIPOSUCTION MİKTAR VE UYGULANACAK ALAN GENİŞLİĞİNİN ARTMASININ UYGUN OLMADIĞI DURUMLAR:

 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Kan pıhtılaşmasında sorunlar ve kanama bozuklukları
 • Lupus
 • Şeker hastalığı
 • Kalp-akciğer hastalığı, yüksek tansiyon
 • Depresyon
 • Aşırı şişmanlık
 • Yara iyileşmesinde sorunlar
 • Son 6 ay içinde Roaccutane® kullanan hastalar
 • Sigara
 • Alkolizm ve ilaç bağımlılığı
 • Hamilelik

LIPOSUCTION YAPILAN ALANDA YENİDEN YAĞ OLUŞUR MU?

Genellikle vücuttaki yağ hücre sayısının ergenlik çağından sonra hemen hemen sabit bir sayıda kaldığı düşünülmektedir ve yağ hücre sayısının fazla olduğu alanlarda biriken yağın diyet ve egzersize dirençli olduğu iddia edilmektedir. Erişkinde kilo artışı genellikle yeni hücrelerin oluşmasıyla değil, varolan hücrelerin büyümesiyle gerçekleşir.

Yağ hücresi liposuction ile emilerek uzaklaştığında söz konusu hücre tamamen yok olmuştur. Ancak kalan hücrelerin de diyete dikkat edilmediği taktirde yağ depolayarak büyümeleri söz konusu olabilir; hatta eskisinden daha fazla kitle oluşturmaları mümkündür. Bu nedenle liposuction ameliyatlarından sonra egzersiz ve dengeli beslenme çok önemlidir.

Liposuction için en iyi adaylar, vücudunun belli bölgelerinde aşırı yağlanma olan normale yakın kilodaki kişilerdir. Sıkı elastik cilt liposuction sonrası iyi kontur sağlar.

Liposuctionda esas prensip, bu ameliyatı sadece bir doldur-boşalt işlemi olarak görmemek, bu fırsatı kullanarak düzenli bir yaşam tarzı, düzgün beslenme ve egzersizlerle elde edilen formu muhafaza etmek gerekmektedir.

Liposuction işleminin riskleri: Her cerrahi girişim belirli oranda risk içermektedir. Bir kişinin cerrahi girişimi seçmesinde temel faktör risk ve yarar kıyaslamasına dayanmaktadır. Hastaların çoğu bu komplikasyonları yaşamasa da riskleri, komplikasyonları ve sonuçları anlamanız açısından herbirini plastik cerrahınızla tartışmanız gerekir.

Hasta seçimi: Kötü cilt tonusu, tıbbi problemleri ve gerçek dışı beklentileri olan, aşırı kilolu hastalar liposuction işlemine aday olmayabilirler.

Kanama: Sık görülmese de ameliyat sırasında ve sonrasında kanama olabilir. Ameliyat sonrası dönemde kanama olursa birikmiş kanın acilen boşaltılması veya kan verilmesi gerekebilir.

Enfeksiyon: Bu ameliyattan sonra enfeksiyon çok nadir görülür. Enfeksiyon oluşması halinde antibiyotik tedavisi veya ek cerrahi girişim gerekebilir.

Cilt nedbesi: Genellikle iyi yara iyileşmesi beklenmesine rağmen, cilt ve derin dokularda anormal nedbeler oluşabilir. Bu nedbeler etraf dokulardan farklı renge sahiptir. Tedavilerinde cerrahi dahil ek tedaviler kullanılabilir.

Cilt hissinde değişiklik: Liposuction sonrası ciltte geçici his kaybı olabilir. Azalmış veya tam his kaybı çok nadir görülebilir ve tamamen düzelmeyebilir.

Ciltte renk bozukluğu ve ödem: Nadir olarak uzun süre devam edebilir, sürekli renk bozukluğu nadirdir.

Ciltte kontur düzensizliği: Kontur düzensizlikleri ve depresyonlar ameliyat sonrasında görülebilir. Görünür ve palpe edilebilir cilt kırışıklığı olabilir. Bu durumda ek tedavi gerekebilir.

Asimetri: Cilt tonusu, kas tonusu ve kemik çıkıntılar normalde asimetriye yol açarlar. Liposuction sonrası da simetrik vücut görünümü elde edilemeyebilir.

Seroma: Liposuction işlemi uygulanan alanlarda sıvı birikebilir. Bu sıvıyı boşaltmak için ek tedaviler ve cerrahi gerekebilir.

Tumescent liposuction: Büyük miktarda sulandırılmış lokal anestezikler ve epinefrinin yağ birikintilerine ameliyat sırasında enjekte edilmesi sıvı yüklenmesine neden olabilir veya bu ilaçlara karşı sistemik reaksiyon gelişebilir. Hastaneye yatmayı da gerektirecek tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekebilir.

Tatminkâr olmayan sonuç: Cerrahi sonuç sizi tatmin etmeyebilir. Sonucu iyileştirmek için ek cerrahi girişim gerekebilir.

Anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk içerir. Anestezi ve sedasyonun komplikasyon ve hatta hayatı tehdit etme olasılığı vardır.

Allerjik reaksiyon: Nadir olarak flaster, sütür materyali ve topikal preparatlara karşı lokal reaksiyonlar bildirilmiştir. Cerrahi sırasında kullanılan ilaçlara karşı gelişen sistemik reaksiyonlar daha ciddidir. Allerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirir.

Cerrahi şok: Nadir olarak liposuction çok sayıda ve geniş alanlara bir defada uygulandığı zaman ciddi travmaya yol açabilir. Ciddi komplikasyonlar nadir olarak görülse de enfeksiyon ve çok fazla sıvı kaybı hayatı tehdit edebilecek durumlara yol açabilir. Böyle bir durumda ek tedavi uygulamak gerebilir.

Pulmoner komplikasyonlar: Yağ embolisi sendromu, yağ damlacıklarının akciğerlere kaçması ile gerçekleşir. Bu çok nadir ama hayati tehlikesi olan bir komplikasyondur. Bu durumda hasta yatırılarak ek tedavi uygulanmalıdır.

Deri kaybı: Çok nadir gözükür. Cerrahi dahil ek tedavi gerekebilir.

Kronik ağrı: Çok nadirdir.

Ek cerrahi gereklilik:

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında lliposuction (vakum ile yağ alma) operasyonunun sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Liposuction işleminin uzun dönemde sonucunu etkileyebilecek çeşitli durumlar vardır. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.

Genel Bilgilendirme

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.