Yurt Dışı yayınlara Yapılan Atıflar

YURT DIŞI YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR

 

2016 İTİBARİ İLE SCIENCE CITATION INDEX DE BELİRTİLEN YURT DIŞI YAYINLARA YAPILAN ATIF TOPLAMI 400 üN ÜZERİNDEDİR.

 

 

Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ Lise öğrenimini 1972 yılında Ankara Fen Lisesinde  tamamladı. !978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

 

Temel tıp bilimlerine olan ilgisi nedeni ile 1979 – 1985 yılları arasında Wayne State Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Detroit, Michigan, Amerika Birleşik Devletlerinde  Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı bölümde doktora çalışması yaptı. ECFMG ve VQE sınavlarını geçerek aynı üniversitede Genel Cerrahi bölümünde araştırma asistanı olarak iki sene klinik temel genel cerrahi eğitimi gördü. 1985 yılında FLEX sınavını başarı ile geçerek ABD de doktor olarak çalışma lisansını elde etti.

 

1988 yılında Türkiye’ye dönen Dr. KÜÇÜKÇELEBİ 1991 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladı.

 

1991 – !993 yılları arasında  University of Texas Medical Branch, Plastik Cerrahi kliniği ve Shiners’ Yanık Merkezi, Galveston, Texas, Amerika Birleşik devletlerinde  Araştırma Görevlisi ve Klinik Fellow olarak çalışmalarına devam etti.

 

Halen serbest hekim olarak çalışmaktadır. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 50’den fazla makalesi bulunan Doç. Dr. Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ’nin yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerine 400 den fazla atıfta bulunulmuştur