Yurt İçi Ulusal Bildiriler

YURT İÇİ ULUSAL BİLDİRİLER

 

Kahveci R, Özcan M, Şafak E, Akın S, Küçükçelebi A. Serbest flep uygulanması öncesi “seftriakson” kullanımı. Beşinçi Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), Mayıs 1-4, 1990. Antalya, Türkiye. (POSTER)

 

Özcan M, Kahveci R, Şafak E, Küçükçelebi A, Akın S, Güney H, Karacalar A. Ayak ve kruristeki doku defektlerinin serbest fleplerle onarımı. Onikinci Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası, Türkiye.

 

Özcan M, Kahveci R, Şafak E, Küçükçelebi A, Akın S. Mikrovasküler serbest ön kol flebi ile penis rekonstrüksiyonu. Onikinci Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası, Türkiye.

 

Kahveci R, Akın S, Şafak E, Küçükçelebi A, Güney H,  Karacalar A, Özcan M. Vaginal agenezisli bir olguda vajen ve servikal kanal rekonstrüksiyonu. Onikinci Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası, Türkiye.

 

Özcan M, Safak E, Kahveci R, Akın S, Küçükçelebi A. Serratus Anterior serbest kas flebi. Onikinci Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası,  Türkiye.

 

Özcan M, Şafak E, Kahveci R, Akın S, Küçükçelebi A. Ayaktan ele parmak nakli ve bir olgu. Onikinci  Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası, Türkiye. (POSTER)

 

Özcan M, Şafak E, Kahveci R, Akın S, Küçükçelebi A. Baş-Boyun defektlerinin çeşitli mikrovasküler serbest fleplerle onarımı. Onikinci Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası, Türkiye.

 

Kahveci R,  Güney H, Şafak E, Küçükçelebi A, Akın S, Karacalar A, Özcan M. İnferior lateral thigh flep ve bir olgu. Onikinci Türk Plastik Cerrahi Kongresi, Ekim 27-30, 1990. Kuşadası, Türkiye. (POSTER)

 

Özcan M, Kahveci R, Şafak E, Akın S, Küçükçelebi A, Güney H, Karacalar A, Aydın A. Yanık hastalarında  kültür, antibiogram ve antibioterapinin değerlendirilmesi. Altıncı Ulusal Antibiotik ve Kemoterapi Kongresi (ANKEM), Mayıs 6-10, 1991. Antalya, Türkiye.

 

Şafak E, Akın S, Küçükçelebi A, Kahveci R, Özcan M. Latissimus dorsi mikrovasküler serbest kas-deri flebi transferleri. Onüçüncü Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 23-26, 1991. Nevşehir, Türkiye.

 

Akın S, Şafak E, Kahveci R, Küçükçelebi A, Özcan M. Radial forearm serbest flep ile çeşitli defektlerin onarımı. Onüçüncü Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 23-26, 1991. Nevşehir, Türkiye.

 

Özcan M, Kahveci R, Şafak E, Akın S, Küçükçelebi A, Aydın A. Mikrovasküler serbest skapular deri flebinin klinik uygulamaları. Onüçüncü Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 23-26, 1991. Nevşehir, Türkiye.

 

Akın S, Küçükçelebi A, Şafak E, Kahveci R, Özcan M. Dupuytren kontraktürünün tedavisinde palmar fasiektomi ile insizyon ve full-thickness greft yöntemlerinin karşılaştırılması. Onüçüncü Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 23-26, 1991. Nevşehir, Türkiye.

 

Küçükçelebi A, Özcan M. No-Reflow fenomeninin önlenmesi ve tedavisinde siklosporin-A etkisinin deneysel olarak araştırılması. Onüçüncü Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ekim 23-26, 1991. Nevşehir, Türkiye.

 

Küçükçelebi A, Özkan F. Üst göz kapakta sebaceous adenocarcinoma: Olgusunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Kongresi, 21-24 Ekim, 1995. Antalya, Türkiye.

 

Küçükçelebi A, Şanal Murat. Konya Devlet Hastanesinde çocukluk çağı plastik

cerrahi uygulamalarımız. Onsekizinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif

cerrahi kongresi, Eylül 4-8, 1996, Bursa, Türkiye. (POSTER)

 

Murat Şanal, Küçükçelebi A. Hipospadias cerrahisinde klinik deneyimlerimiz.Onsekizinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi kongresi, Eylül 4-8, 1996, Bursa, Türkiye. (POSTER)

 

Küçükçelebi A, Phillips L, Robson MC. Doku genişletilmesi tromboksan seviyesinde yükselmeye sebep olmaktadır. Onsekizinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi kongresi, Eylül 4-8, 1996, Bursa, Türkiye. (POSTER)

 

Küçükçelebi A. Yara iyileşmesinde peptidler. (Panel Konuşması). Onsekizinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi kongresi, Eylül 4-8, 1996, Bursa, Türkiye.

 

Özkan F, Küçükçelebi A. Sarcophaga SP larvalarının sebep olduğu nadir bir oftalmomyasis olgusu.Türk Oftalmoloji Derneği 30. Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül, 1996, Antalya, Türkiye.

 

Markal N, Velidedeoğlu H, Torkut A, Küçükçelebi A, Türkgüven Y. Abortif Cryphthtalmus ve Cup Ear: Fraser Sendromu? Ondokuzuncu Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi kongresi. Eylül 2-7, 1997, Antalya, Türkiye.

 

Çilingir M, Velidedeoğlu H, Şahin Ü, Aksoylar A, Küçükçelebi A, TürkgüvenY. İleri derecedeki Pitoz olgularında Frontal Kas ile Modifiye Dinamik askılama.Ondokuzuncu Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 2-7, 1997, Antalya, Türkiye.

 

Çoşkunfırat K, Velidedeoğlu H, Kurtay A, Demir Z, Küçükçelebi A, Çilingir M, Markal N, Türkgüven Y. Tip 1 Blefarofimozis ile çift dudak birlikteliği. Ondokuzuncu Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Eylül 2-7,1997, Antalya, Türkiye.

 

Velidedeoğlu H, Çoşkunfırat K, Küçükçelebi A. Servikohumeral flap. GATA 100.Yıl Kutlama Bilimsel Etkinlikleri.  Yanık Sempozyumu. Mayıs 23-25, 1998, Ankara, Türkiye.

 

Küçükçelebi A, Aydın A,  Markal N, Eroğlu A. Penil augmentasyon. Yirmibirinci Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Ekim 30 – Kasım 3, 1999, Kuşadası, Türkiye.

 

Küçükçelebi A, Aydın A, Coşkunfırat K, Gündeşlioğlu Ö. Mikrocerrahi deneyimlerimiz.  Yirmibirinci Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Ekim 30 – Kasım 3, 1999, Kuşadası, Türkiye.

Eroğlu AA, Çelebioğlu S, Bozdoğan N, Küçükçelebi A, Özdil K. Meme  yanıklarında seçilecek tedavi metodu ve zamanlama. Yirmiüçüncü Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Kongresi. Eylül 27 – 30, 2001, İstanbul, Türkiye.

Markal Ertaş N, Bozdoğan N, Üsçetin İ, Küçükçelebi A, Çelebioğlu S. Yanık sonrası oluşan skar kontraktürlerinin tedavisinde subkutan pediküllü rhomboid flep kullanımı. Yirmibeşinci Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, estetik Cerrahi Kongresi. 14 – 17 Ekim, 2003, Samsun, Türkiye.

Markal Ertaş N, Bozdoğan N, Özdil K, Küçükçelebi A, Çelebioğlu S. Yanık sonrası oluşan uzun skar kontraktürlerinin tedavisinde subkutan pediküllü mültiple rhomboid flep kullanımı.Yirmibeşinci Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, estetik Cerrahi Kongresi. 14-17 Ekim, 2003, Samsun, Türkiye.

Sayılkan S, Markal Ertaş N, Küçükçelebi A, Alanoğlu E, Çelebioğlu S. Self Mütilasyon sonucu oluşan alt dudak 2/3 defektinin lokal flepler ile rekonstrüksiyonu: olgu sunumu. Yirmibeşinci Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Kongresi. 14-17 Ekim, 2003, Samsun, Türkiye.

Özcan H., Bozdoğan N., Ertaş NM, Küçükçelebi A., Çelebioğlu S. Paraplejik Bası Yaralarının Tedavisinde Duyulu Flep Uygulamaları ve SEP (Sensorial Evoked Potentials). XXVI. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 21-25 Eylül 2004, Ankara, Türkiye.

Erbaş O, Markal Ertaş N, Küçükçelebi A, Bozdoğan N, Selçuk Tayyar, Çelebioğlu S. Subkutan Pediküllü rhomboid flep ve z-plasty ile elde edilen uzatma değerlerinin karşılaştırılması: Rat İnguinal derisinde deneysel çalışma. Yirmialtıncı Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Kongresi. 21-25 Eylül,  2004, Bilkent, Ankara, Türkiye.