Kol Germe

KOL GERME OPERASYONU(BRAKİOPLASTİ) BİLGİLENDİRME

Kol germe işlemi dirsekten koltuk altına kadar uzanan bölgede yapılan gençleştirme operasyonudur. İnsanlar yaşlandıkça adeleler ve bağlar gevşer, elastikiyetlerini kaybederler ve küçülebilirler. Bu işlem gevşeyen dokuların sıkılaştırılması ve sarkan volumunu restore etme çabasını içerir.  Böylelikle; deri fazlalığı ve yağ depositeleri azaltılır, daha orantılı ve tonusu düzeltilmiş bir görünüm elde edilir.

Brakioplasti işlemi:                                                

Anestezi: Bu ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi hastanın tam olarak uyutulması ve solunumunun nefes borusuna yerleştirilen bir tüple anestezi ekibince denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bazen solunum borusuna gaz vermeden damar içine verilen ilaçlarla da sedasyon anestezisi yapılabilir. Herhangi bir sorun yaşanmaması için öncelikle bazı laboratuar testleri yapılmaktadır. Anestezi uzmanı ameliyattan önce sizi değerlendirmeye alacaktır. Ameliyathanede kalp atımlarınız ve kan oksijen seviyeniz ameliyat süresince devamlı olarak elektronik cihazlar yardımıyla takip edilmektedir. Alerji veya ilaç reaksiyonu nadiren de olsa görülmekte ve ölümcül olabilmektedir. Üstelik rutin testlerle duyarlı kişiler önceden saptanamazlar. Ancak bu istenmeyen durumlar hastane koşullarında oluştuklarında, başarıyla tedavi edilebilirler ve hastaya zarar verecek bir durum olma olasılığı son derece azdır.

Genel anestezi öncesi, hastanın midesi boş olacak şekilde, 6–8 saat hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Ameliyat sonrası da en az 4–6 saat ağızdan hiçbir şey verilmez. Bu süreler hastanın doktoru tarafından değiştirilebilir. Ameliyat 3 – 4 saat kadar sürmektedir. Ameliyat sonrası hasta, genellikle 1 saat kadar ayılma odasında izlendikten sonra odasına gönderilir. Ancak anesteziye bağlı olarak bulantı ve benzeri sorunlar olursa kalış süresi uzayabilir.

İşlem: Yapılacak işlemde uygulanacak kesi yeri ve uzunluğu kolun deformitesi ile yakından ilişkilidir. Deformite ne kadar ciddi ise kesi uzunluğu da o oranda artabilmektedir. Genellikle kol içi ve altına doğru yapılan kesiler ile işlem yapılır. Gerekirse işleme liposakşın ilave edilir.

  

 

          

 

          

 

 

 

 

 

İşlem Sonrası: Aynı işlem uygulansa dahi iyileşme ve normale dönme süresi kişilere göre farklılık gösterir. İşlemden sonraki birkaç gün süresince aspirin ve benzeri ilaçların kullanılmaması, özellikle sigara dumanından uzak durulmasını çok önemsiyoruz Birinci günün sonunda sargılar açılınca deride yer yer renk değişiklikleri ve geçici asimetrik görüntüler olabilir. Belirgin bir şişlik beklenmez ve olan şişlik genelde 48-72 saatte minimuma iner. Deri de rengin düzelmesi iki haftalık bir süreyi kapsar. Ağır fiziksel aktiviteler için dört hafta kadar beklemek gerekir. Dikiş izlerinin normale dönmesi için 4-6 ay kadar bir bekleme süresi normal karşılanmalıdır.

Orta Yüz Germe Cerrahisinde Riskler:

Her cerrahi işlem bir miktar risk içerir. Kol germe operasyonunun risklerinin anlaşılması önemlidir. Kişinin cerrahi yolu seçmesi, risklerle, potansiyel kazancın karşılaştırılması temeline dayanır. Her ne kadar, hastaların çoğu, aşağıda bahsedeceğimiz komplikasyonları yaşamasalar da, bunların her birinin plastik cerrahınızla görüşülmesi; risklerin, potansiyel komplikasyonların ve kol germe operasyonunun sonuçlarının tam olarak anlaşılması açısından önemlidir.

Kanama: Seyrek olmakla birlikte, operasyon sırasında ya da sonrasında kanama problemi ile karşılaşılabilinir. Kanama riskini artırmaları nedeni ile operasyonun on gün öncesinden, aspirin ve benzeri ilaçların kullanımı durdurulmalıdır. Tıbbi kontrol altında olmayan hipertansiyon da operasyon sırasında ya da sonrasında kanamaya neden olabilir. Cilt altına kanama, iyileşmeyi geciktirebilir ve kötü iz (skar) kalmasına neden olabilir.

Enfeksiyon: Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon genellikle beklenmez. Nadiren de olsa, enfeksiyon gelişecek olursa, ek antibiotik tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Kötü iz (skar) kalması: Her ne kadar cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara iyileşmesi beklenirse de, ciltte ve daha derin dokularda anormal skar oluşabilir. Bu skarlar, çevre deriden farklı renkte olup, hoş görünmeyebilirler.  Ek tedavi gerekebilir.

Daha derin yapılarda hasar: Ameliyat sonrasında damarlar ve sinirler gibi daha derin dokular da hasar görebilir. Bu hasarlar geçici ya da kalıcı olabilir.

Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk taşır. Her tip cerrahi anestezi veya sedasyonun komplikasyon, hasar ve hatta ölüm riski vardır

Kronik ağrı: Kol germe operasyonu sonrasında kronik ağrı çok nadir bir komplikasyondur.

Deri düzensizlikleri / Deri kanseri: Kol germe gevşek cildi ve kolun derin yapılarını gerginleştirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Deride düzensizlikler ve deri kanseri yüz germe operasyonundan bağımsız olarak gelişebilir.

Tatmin etmeyen sonuçlar: Kol germe operasyonunun iyi sonuç vermeme ihtimali vardır. Bu, kabul edilemeyecek görünür deformiteler, yara bozulması (çatlama, yarılma) ve duyu kaybı gibi riskleri taşır. Operasyonun sonucu sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Nadiren, sonuçların daha iyi olması için ek ameliyat gerekebilir.

Alerjik reaksiyonlar: Seyrek olarak kullanılan flastere, dikiş materyallerine veya topikal preparatlara karşı  bölgesel olarak alerji geliştiği rapor edilmiş vakalar vardır. Daha ciddi olan sistemik yani tüm vücudu etkisi altına alan reaksiyonlar ameliyat sırasında ya da sonrasında kullanılan ilaçlarla gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

İyileşmeni Gecikmesi: Yaranın ayrılması veya iyileşmenin gecikmesi mümkündür. Kolun bazı bölgelerinde buna bağlı cilt kayıpları olabilir. Yakın takip, pansuman ve bazen ek bir cerrahi girişimle iyileşme sağlanabilir.

Tütün ve tütün mamülleri kullananlarda iyileşme geçikmesi, cilt kaybı ve yara iyileşmesinde skar problemleri daha çok görülmektedir.

EK CERRAHİ GİRİŞİM GEREKSİNİMİ

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında kol germe operasyonunun sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.