Meme Dikleştirme

MEME DİKLEŞTİRME (MASTOPEKSİ) OPERASYONU BİLGİLENDİRME

Mastopeksi, ya da diğer adıyla meme dikleştirme ameliyatı, özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde, ayrıca menapoz ve kilo verme sonrasında meme dokusunda oluşan hacim kaybı, deride gevşeklik ve çatlaklarla kendini gösteren sarkıklık (meme pitozu) ile başvuran hastalarda, estetik olmayan görüntüyü düzeltmek amacıyla yapılan bir ameliyattır. Aşağıdaki açıklananlar size uyuyor ise, mastopeksi uygun bir seçenek olabilir.

 • Sağlıklı ve ideal kilonuza yakınsanız,
 • Tütün mamülleri kullanmıyor iseniz,
 • Beklentileriniz gerçekçi ise,
 • Göğsünüzün sarktığını, şeklinin bozulduğunu, içeriğinin azaldığını hissediyor iseniz
 • Göğsünüzün basıklaştığını, uzadığını düşünüyorsanız,
 • Doğal haliyle meme ucunun aşağıya düştüğünü, sarktığını görüyorsanız,
 • Göğüs derisi gerilmiş ve göğüs ucu çevresi genişlemiş ise,
 • Göğüsün birisi diğerinden daha aşağıda ise.

Mastopeksi işlemi:

Meme dikleştirme işlemi için tarif edilen birden fazla metod vardır. Hangi yöntemin uygulanacağı, sizin durumunuza uygun olanın hangisi olduğu bazı faktörlere bağlıdır:

 • Memenin şekli ve büyüklüğü,
 • Meme uçunun yeri ve çevresinin büyüklüğü,
 • Meme sarkıklığının derecesi,
 • Deri kalitesi, esnekliği, fazla derinin miktarı.

Görüldüğü gibi belli prensipler dahilinde, her kişinin durumu ve isteklerine göre bir işlem planı yapmak gerekir.

Anestezi

Operasyon intravenöz sedasyon veya genel anestezi altında yapılabilir. Doktorunuz ve aneztezi uzmanı bu tercihde belirleyici olur.

Kesi yeri

Genelde üç çeşit kesi şekli kabul edilir.

 1. Sadece areola çevresinde

  

 1. Areola çevresi ile birlikte aşağıya inen bir kesi

  

 

 1. Areola, aşağıya inen kesi ve bunları tamamlayan göğüs altında enlemesine bir kesi.

  

 

Meme Şekillendirme

 • Deri altındaki meme dokusu kontur ve dolgunluğunu İyileştirecek şekilde kaldırılır,
 • Meme ucu ve çevresi daha dik hale getirilerek yeni yerine yerleştirilir,
 • Gerektiğinde meme ucu çevresi küçültülür.
 • Memeyi saran gevşek ciltten fazlalıklar çıkarılır.

Küçültme mammoplastisinde yağ ve meme dokusunda belirgin bir azaltma ve memenin yukarı doğru yerleştirilmesi söz konusu iken, mastopekside doku çıkarılması çok az yapılmaktadır. Meme küçültme ameliyatlarında kullanılan ameliyat öncesi tasarımlar mastopekside de kullanılabilir. Ayrıca, mastopeksi ile eş zamanlı olarak protez kullanılarak büyütme mamaplastisi de uygulanabilir.

Mastopeksinin emzirme ve meme kanseri ile ilişkisi:

Mastopeksilerde meme bezi, süt kanalları ve meme başı arasındaki ilişki çoğu zaman bozulmamaktadır. Bu nedenle meme dikleştirme ameliyatı geçiren bayanların emzirmelerinde bir azalma ya da başka olumsuz bir durum beklenmez. Ayrıca, mastopeksinin meme kanseri ile ilişkisi büyütme ve küçültme mamaplastilerinden farklı değildir ve ek bir tehlike oluşturmaz.

Mastopeksi, meme kaldırma ve yeniden şekillendirmek için yapılan bir ameliyat olup; bu işlem ile areola (memebaşı çevresindeki koyu renkli cilt) çapı da küçültülebilir. Eğer memeler küçük veya gebelik sonrası hacim kaybına uğramış ise, meme protezlerinin aynı seansta yerleştirilmesi hem yoğunluğun artmasını hem de istenen büyüklükte bir meme elde etmeyi sağlar. Mastopeksi için en uygun kişiler sağlıklı, duygusal durumu iyi, cerrahiden gerçekçi sonuçlar bekleyen kadınlardır. Mastopeksi memede nadiren kalıcı fark edilebilen izler bırakabilir. Kadın memesini yeniden şekillendirmek için pek çok farklı yöntem mevcuttur.

Alternatif Tedavi:

Mastopeksi seçimsel bir cerrahi girişimdir. Alternatif tedavisi ameliyat olmamak ya da destekli iç çamaşırı kullanmaktır. Eğer memeler büyük ve sarkıksa meme küçültme cerrahisi düşünülmelidir. Riskler ve olası komplikasyonlar alternatif tedavilerde de vardır.

Mastopeksinin Riskleri:

Her cerrahi işlemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin mastopeksi ile ilgili olanları anlamanızdır. Kişinin cerrahi işlemi kabul etmesinde işlemin risk ve faydalarının karşılaştırılması esastır. Pek çok kadın aşağıdakilerle karşılaşmasa bile; siz hepsini plastik cerrahınızla riskleri, potansiyel komplikasyonları ve sonuçlarını anladığınıza emin olana kadar tartışın.

Kanama: Sık rastlanmasa da operasyon sırasında ya da sonrasında karşılaşılması olasılığı vardır. Operasyon sonrası kanama olduğunda, biriken kanın acil drenajı ve kan transfüzyonu gerekebilir. Ameliyattan on gün öncesinden başlayarak aspirin ya da antinflamatuvar tedaviler almayınız, çünkü bu kanama riskini artırabilir.

Enfeksiyon: Bu tip cerrahi girişim sonrası enfeksiyon olağan değildir. Ameliyatı takiben enfeksiyon gelişirse antibiyotikleri içeren tedavi ya da ek cerrahi girişim gerekebilir.

Meme başı ve Cilt duyusunda Değişme: Operasyondan hemen sonra meme başı duyumunda bazı değişiklikler olması olağandır. Birkaç ay sonra çoğu hastada normal duyu geri döner. Kısımsal ya da kalıcı meme başı ve deri duyusu kaybı nadiren gelişebilir.

Ciltte Bırakacağı İz: Aşırı nedbeleşme olağan değildir. Nadir vakalarda anormal izler oluşabilir. İzler çirkin ve çevre deriden farklı renkte olabilir. Anormal nedbeleşme için operasyon sonrasında ek cerrahi girişim gerekebilir.

Yağ nekrozu:  Meme yağ dokusunda kısmi kayıplar olabilir.

Sertlik: Cerrahi girişim sonrası bölgede skar oluşumuna bağlı aşırı sertlik gelişebilir. Bu durum önceden tahmin edilemez. Cerrahiyi de içeren ek tedavi gerekebilir.

Tatminkâr Olmayan Sonuç: Mastopeksi ameliyatı sonrası sonuçlardan tatmin olmayabilirsiniz. Bu konudaki kozmetik riskler, kabul edilemez görünür deformite, kötü iyileşme ve kabul edilemez göğüs şeklini içerir. Ameliyat sonrası göğsünüzün büyüklüğünden de tatmin olmayabilirsiniz.

Geç İyileşme: Geç iyileşme veya yaranın açılması görülebilir. Deri ya da meme başında nekroz gelişebilir. Bu durumda uzun süre pansumanlarla takip ya da ek cerrahi gerekebilir. Sigara içenlerde cilt kaybı ve yara iyileşme problemleri daha sık görülür.

Asimetri: Kadınların çoğunda göğüslerde asimetri doğal olarak görülür. Bu durum cerrahiden sonra da oluşabilir. Meme ve meme ucu şekil ve büyüklüğünde asimetri gelişirse, ek cerrahi gerekebilir.

Allerjik Reaksiyonlar: Nadir vakalarda kullanılan bantlar, dikiş malzemesi ve sürülen kremlere karşı allerji gelişebilir. Daha ciddi olan sistemik reaksiyonlar nadir de olsa cerrahi sırasında kullanılan ilaçlara karşı gelişebilir. Bu durumlarda ek tedavi gerekir.

Cerrahi Anestezi: Lokal veya genel anestezi uygulaması risk taşır. Nadir de olsa ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar olabilmektedir.

Operasyona karar verirken şu hususlara da dikkat etmek gerekir:

 • Operasyon radyolojik testlerin sonuçlarını kısmen de olsa etkileyebileceği için işlem öncesi referans olarak radyolojik muayenelerin tamamlanması önerilir.
 • Hamilelik, öncedenmastopeksi işlemi yapılmış bir kişide meme şekil ve hacminde değişikliklere yol açabilir. O açıdan bu işlemin hamilelik sonrasında ve eğer bir daha hamilelik istenmiyorsa yapılması daha uygun olabilir.

EK CERRAHİ GİRİŞİM GEREKSİNİMİ

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında mastopeksi işleminin sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.

Genel Bilgilendirme

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.