Orta Yüz Germe

ORTA YÜZ GERME OPERASYONU BİLGİLENDİRME

Orta yüz germe alt göz kapak ve yanakların volumetrik yaşlanma görünümünü iyileştirmeye yönelik bir cerrahi girişimdir. İnsanlar yaşlandıkça yüzün deri, adeleleri ve bağları gevşer, elastikiyetlerini kaybederler ve küçülebilirler. Yüz germe yaşlanmayı önleyici bir işlem değildir. Yüz germe işlemi gevşeyen dokuların sıkılaştırılması ve sarkan dokuların orijinal yerlerine taşınabilme ve volumunu restore etme çabasını içerir. Orta yüz germe tek başına yapılabildiği gibi kaş asma, göz kapağı estetiği, alın ve boyun estetiği, burun estetiği ve liposuction gibi diğer estetik girişimler ile birlikte yapılabilir.

Orta yüz insanlarda yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü alanların başında gelir. Yerçekimi, doku azalması, dokular arasındaki bağların zayıflaması olmakta ve belirtiler ortaya çıkmaktadır. Kişilerin çoğunluğu görünümlerinin hissettikleri ile uyumlu olmadığını, enerjik hallerinin dışa yansımasını göremedikleri söylerler. Aşağıdaki hususlar sizde görülüyor ise bu işlemi düşünebilirsiniz: Bu belirtiler genelde yüz germe için bir sebep olarak görülse de genç kişilerde sadece orta yüze yapılacak bir işlem ile bu belirtilerin çoğunu iyileştirmek mümkün olabilir.

  • Orta yüz sarkması
  • Alt göz kapak altında derin çizgilenme
  • Burun kenarında ağız kenarına uzanan derin çizgilenme
  • Çene kenarı yanak altında yuvarlaklaşma,
  • Yüzde dokuların katlanmış görüntüsü
  • Çene altı ve boyunda sarkma, kalınlaşma, katlanmaların belirmesi

Orta Yüz kaldırma (germe) işlemi                                          

Orta yüz germe işlemi seneler içinde farklı teknikleri içinde barındıran geniş bir işlemler ailesine bürünmüştür. En geniş anlamda orta yüz germe işlemini yüz gençleştirmede kullanılan yöntemlerin en önemlilerinden biri olarak görmek gerekir. Sadece deriyi içeren işlemler, derindeki yapıların yaşlanmadaki önemi anlaşıldıkça daha çok yapıyı içine alan daha detaylı hale gelmiştir denebilir. Artık yüzün yüzeyinin tek planda görüntüsünün düzelmesi kadar üç boyutlu olarak da dayanıklı düzelmeyi elde etmek esas olmuştur. Cerrahi işlemin yetersiz kaldığı alanlarda tamamlayıcı diğer yöntemler işlem sırasında veya sonrasında kullanılmaktadır. Bunlarda kimyasal, lazer, botox ve dolgu uygulamaları olarak düşünülmelidir. Cerrahi yöntem ne olursa olsun, saç içinden ve/veya alt göz kapak kirpik altından yapılan kesiler ile operasyon yapılmaktadır.

Bu kesiler ile endoskopik ve açık yöntemler uygulanır. Orta yüzde volum tamamlanması, yer değiştirmesi, bağların ve adelelerin esnekliklerinin giderilmesi, fazla yağların alınması veya eklenmesi gibi uygulamalar bu işlemin parçalarıdır. Bütün bunlar, sarkan ve gevşeyen dokuların kaldırılması, yumuşak dokuların sıkılaştırılması nedeni ile daha genç ve dinlenmiş bir görünümün sağlanmasına olanak verir. Endoskopik işlemde şakak üstünde üç santimetrelik bir kesi ile deri altından orta yüze uzanan aletler yardımı ile işlem gerçekleşir. Bu işleme bazen ağız içinde yapılan küçük bir kesi eklenebilir.

Benim tercih ettiğim yöntem endoskopik değildir. Alt göz kapağı estetiği yapar gibi kirpik altından yapılan bir kesi ile orta yüz alanını direkt olarak görerek işlem yapmayı tercih ediyorum.  Uzun vadede daha dayanıklı bir yöntem olarak düşünüyorum. Bu işlemde ağız içinden kesi gerekmemektedir. Aynı şekilde bu işlem ile endoskopik girişimden farklı olarak alt göz kapak estetiği de yapılmış olmaktadır.

Anestezi: Bu ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi hastanın tam olarak uyutulması ve solunumunun nefes borusuna yerleştirilen bir tüple anestezi ekibince denetlenmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir sorun yaşanmaması için öncelikle bazı laboratuar testleri yapılmaktadır. Anestezi uzmanı ameliyattan önce sizi değerlendirmeye alacaktır. Ameliyathanede kalp atımlarınız ve kan oksijen seviyeniz ameliyat süresince devamlı olarak elektronik cihazlar yardımıyla takip edilmektedir. Alerji veya ilaç reaksiyonu nadiren de olsa görülmekte ve ölümcül olabilmektedir. Üstelik rutin testlerle duyarlı kişiler önceden saptanamazlar. Ancak bu istenmeyen durumlar hastane koşullarında oluştuklarında, başarıyla tedavi edilebilirler ve hastaya zarar verecek bir durum olma olasılığı son derece azdır.

Genel anestezi öncesi, hastanın midesi boş olacak şekilde, 6–8 saat hiçbir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Ameliyat sonrası da en az 4–6 saat ağızdan hiçbir şey verilmez. Bu süreler hastanın doktoru tarafından değiştirilebilir. Ameliyat 3 – 4 saat kadar sürmektedir. Ameliyat sonrası hasta, genellikle 1 saat kadar ayılma odasında izlendikten sonra odasına gönderilir. Ancak anesteziye bağlı olarak bulantı ve benzeri sorunlar olursa kalış süresi uzayabilir.

İşlem Sonrası: Aynı işlem uygulansa dahi iyileşme ve normale dönme süresi kişilere göre farklılık gösterir. İşlem sonrası yatak başının yükseltilerek soğuk uygulanması olası şişlikleri asgariye indirmek için önemlidir.

İşlemden sonraki birkaç gün süresince aspirin ve benzeri ilaçların kullanılmaması, özellikle sigara dumanından uzak durulmasını çok önemsiyoruz Birinci günün sonunda sargılar açılınca deride yer yer renk değişiklikleri ve geçici asimetrik görüntüler olabilir. Belirgin bir şişlik beklenmez ve olan şişlik genelde 48-72 saatte minimuma iner. Deri de rengin düzelmesi iki haftalık bir süreyi kapsar. Birinci haftayı takiben makyaj yapılabilir. Saçların yıkanması 24-48 saat içinde mümkün olmaktadır. Yüzde hissedilen dokunma hissinde azalma geçicidir ve bir iki ay içinde normale döner. Alınacak dikiş kullanılmış ise bunlar 7-10 gün içinde alınır. Ağır fiziksel aktiviteler için dört hafta kadar beklemek gerekir. Dikiş izlerinin normale dönmesi için 4-6 ay kadar bir bekleme süresi normal karşılanmalıdır.

Orta Yüz Germe Cerrahisinde Riskler:

Her cerrahi işlem bir miktar risk içerir. Orta Yüz Germe operasyonunun risklerinin anlaşılması önemlidir. Kişinin cerrahi yolu seçmesi, risklerle, potansiyel kazancın karşılaştırılması temeline dayanır. Her ne kadar, hastaların çoğu, aşağıda bahsedeceğimiz komplikasyonları yaşamasalar da, bunların her birinin plastik cerrahınızla görüşülmesi; risklerin, potansiyel komplikasyonların ve yüz germe operasyonunun sonuçlarının tam olarak anlaşılması açısından önemlidir.

Kanama: Seyrek olmakla birlikte, operasyon sırasında ya da sonrasında kanama problemi ile karşılaşılabilinir. Operasyon sonrasında kanama olursa, acil drenaj(boşaltma) tedavisi gerekebilir. Kanama riskini artırmaları nedeni ile operasyonun on gün öncesinden, aspirin ve benzeri ilaçların kullanımı durdurulmalıdır. Tıbbi kontrol altında olmayan hipertansiyon da operasyon sırasında ya da sonrasında kanamaya neden olabilir. Cilt altına kanama, iyileşmeyi geciktirebilir ve kötü iz (skar) kalmasına neden olabilir.

Enfeksiyon: Bu ameliyat sonrasında enfeksiyon genellikle beklenmez. Nadiren de olsa, enfeksiyon gelişecek olursa, ek antibiotik tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir.

Kötü iz (skar) kalması: Her ne kadar cerrahi müdahale sonrasında iyi bir yara iyileşmesi beklenirse de, ciltte ve daha derin dokularda anormal skar oluşabilir. Bu skarlar, çevre deriden farklı renkte olup, hoş görünmeyebilirler.  Ek tedavi gerekebilir.

Daha derin yapılarda hasar: Ameliyat sonrasında damarlar, göz kasları ve sinirler gibi daha derin dokular da hasar görebilir. Bunun görülme potansiyeli yüz germe ameliyatının tipine göre değişebilir. Bu hasarlar geçici ya da kalıcı olabilir.

Asimetri: Normal insan yüzü asimetriktir. Yüz germe operasyonunun sonucunda, iki taraf arasında görünümde ufak farklılıklar olabilir.

Cerrahi anestezi: Hem lokal hem de genel anestezi risk taşır. Her tip cerrahi anestezi veya sedasyonun komplikasyon, hasar ve hatta ölüm riski vardır

Kronik ağrı: Yüz germe operasyonu sonrasında kronik ağrı çok nadir bir komplikasyondur.

Deri düzensizlikleri / Deri kanseri: Yüz germe gevşek cildi ve yüzün derin yapılarını gerginleştirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Deride düzensizlikler ve deri kanseri yüz germe operasyonundan bağımsız olarak gelişebilir.

Tatmin etmeyen sonuçlar: Yüz germe operasyonunun iyi sonuç vermeme ihtimali vardır. Bu, kabul edilemeyecek görünür deformiteler, yüz siniri yaralanmasına bağlı fonksiyon kaybı, yara bozulması (çatlama, yarılma) ve duyu kaybı gibi riskleri taşır. Operasyonun sonucu sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Nadiren, sonuçların daha iyi olması için ek ameliyat gerekebilir.

Alerjik reaksiyonlar: Seyrek olarak kullanılan flastere, dikiş materyallerine veya topikal preparatlara karşı  bölgesel olarak alerji geliştiği rapor edilmiş vakalar vardır. Daha ciddi olan sistemik yani tüm vücudu etkisi altına alan reaksiyonlar ameliyat sırasında ya da sonrasında kullanılan ilaçlarla gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir.

Saç Kaybı: Ameliyat sırasında derinin yukarı çekildiği bölgede saç kaybı olabilir. Bunun olup olmayacağı önceden bilinemez. Bu kayıp geçici veya kalıcı olabilir. Kalıcı olması durumunda saç ekimi ile sorun çözülür.

İyileşmeni Gecikmesi: Yaranın ayrılması veya iyileşmenin gecikmesi mümkündür. Yüzün bazı bölgelerinde buna bağlı cilt kayıpları olabilir. Yakın takip, pansuman ve bazen ek bir cerrahi girişimle iyileşme sağlanabilir.

Tütün ve tütün mamülleri kullananlarda iyileşme geçikmesi, cilt kaybı ve yara iyileşmesinde skar problemleri daha çok görülmektedir.

Uzun Süreli Etkiler: Yaşlılık, güneşte kalma ve diğer bazı şartların sonucu olarak yüzün görüntüsünde değişikler olabilir. Yüz germe operasyonu yaşlanmayı durdurmaz, ya da yüzün gerginliğini sürekli olarak sağlamaz. Yüz germe operasyonunun sonuçlarını koruyabilmek için gelecekte yeni ameliyatlar ve tedaviler gerekebilir.

EK CERRAHİ GİRİŞİM GEREKSİNİMİ

Yukarıda belirtilen risk ve komplikasyonlar yanında yüz germe operasyonunun sonuçlarını etkileyebilen başka nedenler de olabilmektedir. Tıp veya cerrahi işlemler mühendislik bilimleri kadar kesinlik içermezler. Bu yüzden operasyon sonunda iyi bir sonuç almak hedef olmakla birlikte bu hedef, bilinen bilgilerin ışığında sadece akılcı bir niyet ifade etmektedir ve bir garanti olarak algılanamaz. Nadir olmakla birlikte iyi sonuç almak için ek cerrahi girişim gerekebilir. Ek cerrahi için hekim ücreti dışındaki harcamalar hastanın sorumluluğundadır.