Ulusal Toplantılar

KATILDIĞIM YURT İÇİ ULUSAL TOPLANTILAR VE

TÜRKÇE SUNDUĞUM BİLDİRİLER

 

Dördüncü Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Simposyumu – Kraniofasiyal

Cerrahi. Mart 3-6, 1988. Bursa, Türkiye

 

Onbeşinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. 27-29 Eylül, 1993. İstanbul, Türkiye

 

Onaltıncı Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. 1-4 Ekim, 1994. Ankara, Türkiye

 

Onyedinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. 20-25 Eylül, 1995. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

Rinoplasti Simpozyumu. 20 Nisan, 1996. Adana, Türkiye

 

Onsekizinci Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. 4-8 Eylül, 1996. Bursa, Türkiye

Poster Takdimi – Küçükçelebi A, Şanal M. Çocukluk çağı plastik cerrahi uygulamalarımız.

Poster Takdimi – Şanal M, Küçükçelebi A. Hipospadias cerrahisinde klinik

deneyimlerimiz.

Poster Takdimi – Küçükçelebi A, Phillips L, Robson MC. Doku genişletilmesi

tromboksan seviyesinde yükselmeye sebeb olmaktadır.

Oturum II (Konferans) Başkan YardımcısıKüçükçelebi A.

Oturum VII (Panel III) PanelistKüçükçelebi A. Yara iyileşmesinde peptidler.

Oturum X (Yarışma Bildirileri) Asil Jüri ÜyesiKüçükçelebi A.

 

Laser kursu. Amerikan Hastanesi, İstanbul 1997.

 

Ondokuzuncu Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. 2-7 Eylül, 1997. Antalya, Türkiye.

Sözlü Bildiriler Oturum Başkan Yardımcısı. 5 Eylül, 1997.

 

GATA 100. Yıl Kutlama Bilimsel Etkinlikleri. Yanık sempozyumu. 23-25 Mayıs, 1998. Ankara, Türkiye

 

Estetik Plastik Cerrahi Derneği IV. Ulusal Kongresi. Gazi Üniversitesi Tıp

Fakültesi. 10-12 Ekim, 1998. Ankara, Türkiye

 

Yirmibirinci Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. 30 Ekim – 3

Kasım, 1999. Kuşadası, Türkiye.

Yarışma Bildirileri Jüri ÜyesiKüçükçelebi A

 

Maksillofasial Cerrahi Çalıştaş Kursu. G.A.T.A. Mayıs 2002. Ankara. Türkiye.

 

Yirmidördüncü Ulusal Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. Ekim 2002. Ankara, Türkiye.

Yarışma Bildirileri Asil Jüri ÜyesiKüçükçelebi A.

 

Maksillofasial Cerrahi Çalıştaş Kursu. G.A.T.A. Mayıs 2004. Ankara.Türkiye

Yirmialtıncı Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Kongresi. 21-25 Eylül,   2004, Bilkent, Ankara, Turkey.

Tıpta Araştırma Tipleri, Eser Oluşturma İikeleri Sempozyumu. TUBİTAK. 23 Ekim 2004, Ankara, Türkiye.

Sözlü Sunum – Küçükçelebi A.  Sözlü Sunum İlkeleri

Yirmiyedinci Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Kongresi. Eylül,  2005, Konya,Turkey

Estetik Plastik Cerrahi Derneği X. Ulusal Kongresi. 19 – 21 Haziran 2006. Polat Renaissance Hotel, İstanbul, Turkey.   Panelist –   Boyun Germe

Estetik Plastik Cerrahi Derneği X. Ulusal Kongresi. 19 – 21 Haziran 2006. Polat Renaissance Hotel, İstanbul, Turkey.  Panel başkanı

Estetik Plastik Cerrahi Derneği X1. Ulusal Kongresi. 18-20 Haziran 2007. Polat

Renaissance Hotel, İstanbul, Turkey

 

Estetik Plastik Cerrahi Derneği XII. Ulusal Kongresi. Haziran 2008. Polat

Renaissance Hotel, İstanbul, Turkey

 

  1. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. 28-30 Kasım 2008, Marriott Hotel Asia. İstanbul, Turkey.

Sözlü Sunum – Bozatlı H, Küçükçelebi A, Bozatlı L. Deneyimlerimiz ışığında

fraksiyonel lazer.

Sözlü Sunum – Bozatlı H, Küçükçelebi A, Bozatlı L Lazer lipolisis.

 

Otuzbirinci Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Kongresi. 17-21

Ekim, 2009. Hilton Otel, Adana, Türkiye.

 

Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD) 2009 Kış Toplantısı. 26-27 Aralık

  1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum, İstanbul, Türkiye.

 

  1. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri. 4-7 Kasım 2010, Polat Renaissance Otel,

İstanbul, Türkiye.

Sözlü Sunum – Küçükçelebi A, Bozatlı Levent, Bozatlı H. Dermabrazyon.

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Şehir toplantısı. Implant ile Meme Onarımı.

13 Nisan 2012. Acıbadem Üniversitesi, Maslak Hastanesi, İstanbul.