Yurt içi Türkçe ve İngilizce Yayınlar

YURTİÇİ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE YAYINLAR

 

Özcan M, Şafak E, Kahveci R, Akın S, Küçükçelebi A. Ayaktan ele parmak nakli ve bir olgu. Çağdaş  Cerrahi Dergisi. 4:188-192, 1990.

 

Kahveci R, Özcan M, Şafak E, Akın S, Küçükçelebi A, Güney H. Serbest flep uygulanması öncesi “seftriakson” kullanımı. Medicina Hexagone. 61:26-28, 1990.

 

Şafak E, Özcan M, Akın S, Kahveci R, Küçükçelebi A. Latissimus dorsi mikrovasküler serbest kas deri flebi transferleri. Klinik Gelişim. 5:1893-1898, 1992.

 

Akın S, Şafak E, Küçükçelebi A, Kahveci R, Özcan M. Mikrovasküler serbest radial ön kol flebi ile çeşitli defektlerin onarımı. Klinik Gelişim. 5:1899-1903, 1992.

 

Özcan M, Akın S, Kahveci R, Şafak E, Küçükçelebi A. Serbest radial ön kol flebi ile penis rekonstrüksiyonu. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 1:39-43, 1993.

 

Şanal M, Küçükçelebi A, Kocabaşoğlu U. One stage correction of a 160 degree penile torsion associated with chordee and distal hypospadias: Case report. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 9:362-363, 1995.

 

Şanal M, Küçükçelebi A. Bir olgu nedeniyle izole konjenital megaloüretra ve sünnet sorunu. Medical Network Cerrahi Bilimler Dergisi. 2:67-68, 1996.

 

Küçükçelebi A, Abasıyanık F. Baş ve boyun bölgesinde görülen küçük bazal  hücreli karsinoma olgularında cerrahi tedavinin klinik irdelemesi. Medical

Network Doktor Dergisi. 6:338-340, 1996.

 

Şanal M, Küçükçelebi A, Gülen S, Özdemir A. Hastanemizde yatarak tedavi edilen çocukluk çağı yanık olgularının irdelenmesi. Türkiye Tıp Dergisi. 4: 1997.

 

Şanal M, Küçükçelebi A. Hypospadias cerrahisinde klinik deneyimlerimiz.   

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi (Cerrahi Özel Sayısı)  3:4-6, 1977.

 

 Küçükçelebi A. Yara iyileşmesinde doğal uyarıcı ajanlar: Büyüme faktörleri.

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi (Cerrahi Özel Sayısı)  3:25-27,1997.

 

Küçükçelebi A, Ertaş NM, Aydın A, Çoşkunfırat K, Gündeşlioğlu Ö, Çelebioğlu S. Serbest doku aktarımlarında Oküler Loop kullanımının etkinliği. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 11(3): 2003.

 

Ertaş NM, Erbaş O, Küçükçelebi A, Çelebioğlu S. Subkutan Pediküllü Rhomboid Flep

ile Elde Edilen Uzama Oranı:Rat İnguinal Derisinde Deneysel Çalışma. Türkiye

     Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 25:806-809, 2005.

 

Ertaş,NM, Yüce S, Küçükçelebi A,Ünlü E, Çelebioğlu S. Radial ve ulnar sinir

yaralanmalarında erken dönem tendon transferleri: internal splintleme. Dicle Tıp Dergisi 37(2):115-120, 2010.